Lisäetuudet

Lisäetuudet maksetaan vakuutetun pankkitilille. Kuitit voi toimittaa kassalle postitse tai sähköpostilla. 

Sääntöjen 11 §:n mukaan sairauskassa korvaa sairaanhoidosta johtuvia kustannuksia seuraavasti: 

1) lääkärin määräämistä sairausvakuutuslain mukaan korvattavista lääkkeistä korvataan seuraavasti: 
a) peruskorvattavat lääkkeet: vakuutettu maksaa lääkkeen hinnasta 15 %, sv-vähennys 40 %, sairauskassa maksaa loput; 
b) alempi erityiskorvausluokka: vakuutettu maksaa lääkkeen hinnasta 15 %, sv-vähennys 65 %, sairauskassa maksaa loput; 
c) korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu; 
d) korvaus maksetaan sen jälkeen, kun lääkekustannukset ovat ylittäneet sairausvakuutuksen mukaisen alkuomavastuun;

2) avosairaanhoidon lääkäripalvelusta terveyskeskuksessa peritty muusta kuin hammashoidosta johtuva maksu, sairaalan poliklinikkamaksu sekä päiväkirurgiasta peritty maksu enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisiin enimmäismääriin saakka; 

3) lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista ja patologian alaan kuuluvista tutkimuksista sekä radiologisista tutkimuksista korvataan 75 % vakuutetulle ja edunsaajalle;

4) vähintään puolen vuoden vakuutussuhteen jälkeen vakuutetulle ja edunsaajalle korvataan lääkärin määräämästä keskussairaalahoidosta tai terveyskeskuksen vuodeosastolla annetusta hoidosta aiheutuneet kustannukset enintään keskussairaalan alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka, kuitenkin enintään 100 vuorokaudelta 12 peräkkäisen kuukauden aikana;

5) vähintään puolen vuoden vakuutussuhteen jälkeen vakuutetulle korvataan 4 kohdassa mainituissa sairaaloissa yksityispotilaana suoritetun leikkauksen ja tutkimuksen lääkärinpalkkio siltä osin kuin korvausta ei saada sairausvakuutuslain nojalla;

6) vähintään vuoden vakuutussuhteen jälkeen vakuutetulle ja edunsaajalle korvataan yksityislääkärinpalkkiosta 50 %, siltä osin kuin korvausta ei saada sairausvakuutuslain nojalla, ei kuitenkaan hammaslääkärin palkkiota, joka korvataan 8 kohdan perusteella, eikä hammashoitoon liittyvää muun lääkärin palkkiota. Leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä palkkiota ei myöskään korvata, ellei hallitus yksittäistapauksessa katso kohtuulliseksi suostua palkkion korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi;

7) vähintään yhden vuoden vakuutussuhteen jälkeen vakuutetulle korvataan silmälaseista tai piilolinsseistä 75 %, kuitenkin enintään korvaustapausta kohti 500 euroa aikaisintaan kahden vuoden välein. Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi;

8) vähintään yhden vuoden vakuutussuhteen jälkeen vakuutetulle korvataan hammashoidosta tai hammasproteesin hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista 12 peräkkäisen kuukauden aikana enintään 525 euroa siltä osin kuin korvausta ei saada sairausvakuutuslain nojalla. Lisäksi korvataan vakuutetulle hammasproteesien hankkimisesta enintään 100 euron lisäkorvaus aikaisintaan viiden vuoden välein.

9) Vakuutetun kuoltua suoritetaan hautausavustuksena 590 euroa ja edunsaajan kuoltua 169 euroa. Hautausavustuksen määrää voidaan marraskuun kassankokouksen päätöksellä tarkistaa rahanarvon muutosta vastaavasti seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

LISÄETUUKSIEN HAKEMINEN KASSALTA
Seuraavat laskut voi toimittaa kassalle maksamattomina: 
- terveyskeskuslaskut 
- poliklinikkalaskut 
- päiväkirurgialaskut 
 - sairaanhoitolaskut (100 päivää 12 kuukauden aikana) 
 - kotisairaalamaksut (3 kk ajalta) 

Seuraavat laskut täytyy maksaa ensin itse ja toimittaa kassalle kuitin kanssa: 
 - tutkimus –ja hoitolaskut 
 - silmälasilaskut 
 - hammashoitolaskut 
 - yksityislääkärikäynnin laskut

KASSA MAKSAA LISÄETUUKSIA TIISTAINA, KESKIVIIKKONA JA TORSTAINA. TOIMITA KASSALLE AINA KOKO LASKU SEKÄ KUITTI TAI LASKU PANKIN LEIMALLA. LISÄETUUKSIEN HAKUAIKA ON 6 KK. 

Kassa ei korvaa seuraavia kuluja: 
- fysikaaliset hoidot 
- matkakulut/ sairaankuljetus/ ensihoito 
- lääkärintodistukset (vain B-lausunto lääkkeitä varten korvataan) 
- kotihoitopalvelut 
- intervallihoito 
- palvelutalohoito 
- kuntoutuslaitoshoito

Voit lukea Karihaaran sairauskassan viralliset säännöt tästä:


(c)2023, All Rights Reserved -  Karihaaran Sairauskassa
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän