Vakuutussuhde

Kassan vakuutettuja ovat kaikki Metsä Fibre Oy Kemin tehtaan, Metsä Board Kemi Oy:n sekä Metsä Forest Kemin mitta-aseman työntekijät, ja vakuutussuhde on heidän kohdallaan pakollinen. Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi.

Toimihenkilöillä on oikeus liittyä kassan vakuutetuiksi, ja heidän tulee tällöin hakea vakuutussuhdetta kassan hallitukselta yhden (1) vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta. 

Työnantajan palveluksesta suoraan eläkkeelle jäävät henkilöt voivat jatkaa vakuutussuhdetta eläkeläisvakuutettuna. Edellytyksenä on henkilön yhtäjaksoinen vakuutussuhde kassassa vähintään 15 vuotta ennen eläkkeelle jäämistä.

EDUNSAAJAT
Toimintapiiriin luetaan kuuluviksi vakuutetun luona asuvat hänen 18 vuotta nuoremmat omat ja ottolapsensa, mikäli he eivät ole ansiotyössä tai eivät saa ansiotuloihin perustuvaa työttömyys-, sairaus-, tapaturma-, äitiys-, isyys-, hoitovapaa-, vanhempainrahaa tai muuta tuloa. Avioliiton omaisissa olosuhteissa elävien lapset ovat oikeutettuja samoihin etuisuuksiin kuin avioliitossa elävien lapset.

VAKUUTUSKORTTI
Uusi työntekijä saa töihin tullessaan sairauskassan vakuutuskortin kassan toimistolta. Tämä kortti on todistuksena kassan vakuutussuhteesta ja se on esitettävä korvauksia haettaessa. Työsuhteen päättyessä sairauskassan vakuutuskortti on ehdottomasti palautettava sairauskassan toimistoon. 

KASSAN VAKUUTUSMAKSUT
Työntekijöiden ja toimihenkilöiden vakuutusmaksuprosentti on 1,6 % bruttopalkasta ja eläkeläisten vakuutusmaksuprosentti on 1,9 % bruttoeläkkeestä.

Kun olette jääneet työttömäksi työnhakijaksi, kuntoutustuelle tai eläkkeelle ja haluatte jatkaa kassan vakuutussuhdetta, ottakaa yhteyttä kassaan päiväraha –tai eläkepäätöksen saatuanne, jotta voimme sopia kassan vakuutusmaksujen perimisestä. Sairauslomalaiset ottavat yhteyttä kassaan jäätyään Kelan päivärahalle. Päivärahasta maksetaan vakuutusmaksua samalla perusteella kuin palkasta. 

(c)2023, All Rights Reserved -  Karihaaran Sairauskassa
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän